İşletmenin rotasının belirlemesine verilerin ışığında ve günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak destek veren Deneteam; etik anlayışı çerçevesinde iş ortaklarının yanında olmaktadır. Muhasebe ve vergi mevzuatı yönünden işletmelerin çalışmalarını sürdürmek üzere, periyodik olarak şirket muhasebelerinin bulunduğu merkezlerde yol gösterici ve yönlendirici olarak hizmet veren Deneteam’in danışmanlık hizmetleri aşağıdaki faaliyetleri kapsar:

  • Muhasebe yönetiminde ve mali süreçlerde stratejik planlama ve eylem planı için karar süreçlerinin oluşturulması
  • Oluşabilecek yatırım fırsatlarında tavsiyelerde bulunulması ve yol gösterilmesi
  • Sermaye dengelerine yön verilmesi