Günümüzde, iş dünyasındaki hızlı değişimler yetenekli iş gücüne olan talebi artırmakta ve bu tür iş gücünü bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle geleneksel işe alım ve elde tutma stratejileri başarılı olamamaktadır. Yetenek, hem fonksiyonel takımları (finans, bilgi teknolojileri, satış, vb.) ve insan kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticiler için hem de şirketlerin başarısı için önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Müşterilerimizin iş ve fonksiyonel stratejilerinin, yetenek program ve stratejileri tarafından desteklenmesi, yetenekli işgücü pazarındaki arz noksanlığı nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yüksek performans gösteren bir kurum olabilmenin yolu, yetenekli iş gücünü çekebilmek, geliştirebilmek ve elde tutabilmekten geçmektedir.

Yetenekli iş gücü aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Sadece piyasayı tahmin ederek değil aynı zamanda oluşturarak yenilik yaratabilmektedir.
• Rekabetçi iş dünyasında, yeteneklerini en iyi şekilde kullanıp geliştirebileceği yerlerde çalışmayı tercih etmektedir.
• Koçluk ve eğitim olanaklarının olduğu, ilişki ağını genişletebileceği ve tecrübe paylaşımına açık bir iş ortamında çalışmayı tercih etmektedir.
• Belirsizlik zamanlarında farklı konularda çalışabilme ve bu ortamlardan daha güçlü çıkabilmektedir.

 

Hizmetlerimiz

Bu özelliklere sahip yetenekleri elde edebilmek ve tutabilmek için şirketlerin iyi bir yetenek yönetimi programına ihtiyaçları bulunmaktadır. Deneteam, yetenek yönetimine yaklaşımını; kritik yeteneklerin geliştirilmesi, organizasyonda doğru pozisyonda yer alması ve bağlılığının sağlanması amacıyla tasarlanan, entegre süreç, program ve altyapı gereksinimleri şeklinde tanımlamaktadır.

Yetenek yönetimi danışmanlarımız, öncelikli olarak şirketlerin yetenek ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmelerine ve bunları şirketin iş hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında, yeni yetenek hedeflerine uygun insan kaynakları programlarını yeniden tasarlayarak şirketlerin yetkinlik, üretkenlik, yaratıcılık ve müşteri odaklılık seviyelerini arttırmaya yardımcı olmaktadırlar.

Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:
• Yetenek yönetimi vizyonunun belirlenmesi
• Kritik iş gücünün belirlenmesi
• Yetenek yönetimi uygulama yol haritasının geliştirilmesi
• Takdir ve ödüllendirme